DAKON zplyňovací kotle

DAKON zplyňovací kotle na tuhá paliva
Nový zplyňovací kotel NP Pyro představuje ekologický způsob vytápění a stejně jako jeho předchůdce je určen pro spalování suchého kusového dřeva.
Při