COSMOTHERM U26 – nejvhodnější řešení pro kotlíkové dotace

TENTO KOTEL JIŽ NENÍ V NABÍDCE

Snižování energetické náročnosti budov a zařízení a s tím zlepšování kvality ovzduší i života lidí je jednou z priorit, ke které se zavázaly členské země Evropské unie.

Soubor konkrétních kroků a opatření je podrobně rozpracován v Evropské směrnici o Ekodesignu a ErP (2005/32/ES, 2009/125/ES, 2010/30/ES) a návazně ve zpřísňujícím se zákonu o ochraně ovzduší v ČR (zákon č. 201/2012 Sb. s účinností od 1. 9. 2012).Ve skutečnosti to znamená, že od roku 2018 mohou být do provozu uváděny pouze kotle na tuhá paliva 4. emisní třídy a vyšší. Zákon následně počínaje rokem 2022 zakazuje domácnostem provoz starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Co nabízí GC SKUPINA zájemcům o kotlíkové dotace na poli kotlů na tuhá paliva?

V rámci kotlíkové dotace GC SKUPINA mimo jiné nabízí ekonomicky, provozně i ekologicky nejvýhodnější český kotel na tuhá paliva s obchodním označením COSMOTHERM U26. Ten pro GC SKUPINU výhradně vyrábí známý český výrobce kotlů na tuhá paliva, společnost BenekovTerm.

Proč by se zájemci o kotlíkovou dotaci měli zajímat právě o kotel CosmoTherm U26?

Zejména pro jeho nadstandardní technické řešení. Jistě je bude zajímat, že se jedná o špičkový kotel splňující veškeré požadavky, které jsou nutné k získání dotace ve výši až 120 tis. Kč na pořízení nového kotle. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je možnost spalování jak hnědého uhlí, tak i biomasy. Kotel je certifikován zkušebním ústavem v Brně a jeho parametry v mnohém převyšují jiné konkurenční výrobky na trhu.

Můžete některé z nich zmínit?

Kotel má vysokou účinnost až 95 %, disponuje speciální regulací vyvinutou výhradně pro tento kotel a má velmi nízkou spotřebu elektřiny. Je vybaven velkým zásobníkem a nadstandardním popelníkem, jež výrazně usnadňují obsluhu kotle s možností prodloužení čištění kotle v intervalu 1x za 6 dnů. Navíc je zařazen do nejvyšší možné 5. emisní třídy a splňuje veškeré požadavky na EKODESIGN. Za zmínku určitě stojí to, že jsme nově snížili prodejní cenu tohoto kotle a koupí speciálního přídavného zařízení jej můžete ovládat i přes internet pomocí počítače, mobilu či tabletu.

Jak je zajištěna montáž a servis těchto kotlů?

Odborná montáž těchto kotlů je zajištěna prostřednictvím sítě s námi spolupracujících montážních firem. Kompletní záruční a pozáruční servis zajišťují proškolená montážně servisní centra po celém území ČR. V rámci kotlíkové dotace, kdy kotel je zařazen do skupiny kotlů na pelety a hnědé uhlí (kotle na biomasu) může tento kotel namontovat pouze proškolená firma, která má k jejich instalaci profesní zkoušku.

Další informace se dozvíte v celém článku publikovaném na webových stránkách tvstav.cz.

Kotlíkové dotace – informace u GC SKUPINA