Plynové regulátory

GMR GAS plynové regulátory. Modely v nabídce RP-6, RP-10, ALz-6U, AL-z8-Pr s přírubou a SS2 Alz-6U. Bezpečné plynové regulátory pro použití v domácnostech, bytových jednotkách, ale i průmyslu.

gmr gas rp-6 rp-10
GMR GAS RP-6, RP-10

Umožňuje natáčení tělesa bezpečnostního uzávěru po 90° a tělesa regulátoru plynule od 0° do 360°, má vestavěný pojistný ventil a zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátoru.

gmr gas alz-6u
GMR GAS ALz-6U

Obsahuje zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez, je rozebíratelný a opravitelný, přírubové přípoje umožňují snadnou montáž a demontáž regulátoru. Možnost přestavby z typu AB na BD a CE.

gmr gas al-z8-pr
GMR GAS AL-z8-Pr s přírubou

Při použití přírub umožnuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu ALz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry) a podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátoru.

gmr gas ss2 alz-6u
GMR GAS SS2 Alz-6U

Regulační souprava dvojitá se používá pro instalaci přípojek plynu s požadavkem na velký průtok. Celkový průtok dvojitou regulační soupravou je (vlivem použitých armatur a přechodů) o 15—20% nižší, než průtok obou regulátorů.

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

plynové regulátory gmr gas

Plynové regulátory dodává GC SKUPINA Česká republika