Kolektory Brötje

V tomto systému tvoří každá z 20 popř. 30 vakuových trubic samostatný okruh. Čidlo teploty kolektoru se montuje do jímky na výstupu solárního okruhu. Vakuové trubice jsou vyrobeny z bórosilikátového skla a obsahují plochý měděný absorbér s vysoce selektivní vrstvou, která zaručuje vysokou absorbci slunečního záření a nízké ztráty (emise) tepelného záření. K absorbéru je ultrazvukem přivařena tepelná trubice naplněná snadno se vypařující kapalinou (od 25°C). Ta se již při menším záření vypařuje, stoupá vzhůru do kondenzátoru, kde předá teplo, stéká zase dolů a postup se opakuje. Předané teplo je kolektory Brötje odváděno teplonosným médiem, protékajícím kolektorovým okruhem.

BRÖTJE TEPELNÁ TECHNIKA

Aby mohl tento termodynamický okruh v trubici pracovat, musí mít kolektor sklon nejméně 20°, doporuč. max. 70°. Propojení vakuových trubic na kondenzátor je provedeno pomocí ohebného spoje (tzv. suchá cesta). Díky tomuto systému lze provést otáčení nebo výměnu trubic také u naplněného zařízení pod tlakem. Systém má velkou odolnost proti stagnaci, které na pomáhá oddělení okruhů a omezovače teploty (Snap Disk).

Výhody na první pohled
• vysoce efektivní využití solární energie
• efektivní přenos tepla pomocí zcela uzavřených kondenzátorů
• snadné a spolehlivé připojení jednotlivých trubic
• trubice lze v pouzdrech volně natočit absorbérovou plochou pro maximální využití sluneční energie
• integrace absorbérů do vakuových trubic zaručuje jejich ochranu proti znečištění
• tepelná izolace těla (skříně) sběrače má vysokou účinnost a minimalizuje tepelné ztráty
• možnost výměny trubic „za provozu“ bez vypouštění teplonosného média
• integrovaný systém omezování teploty zabezpečuje pomalý vzestup teploty v trubicích v době, kdy při plném slunečním osvitu není dostatečný odběr tepla (nabitý zásobník)

Zpět