ZÍSKEJTE KOTLÍKOVOU DOTACI A UŠETŘETE!

Jednou za čas projde určitou rekonstrukcí snad každý dříve postavený rodinný dům. Přitom nemusí jít zrovna o rekonstrukci komplexní, ale pouze dílčí, například v oblasti vytápění.

K základním parametrům žádosti například patří, že žadatel musí být fyzická osoba, která má ve vlastnictví / spoluvlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek, ve kterém bude provedena výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním. Pro možné čerpání kotlíkové dotace musí dům splňovat energetickou třídu „C“ nebo vyšší z hlediska klasifikace energetické náročnosti budovy nebo majitel alespoň již požádal o realizaci opatření k jejímu dosažení. Kotlíková dotace bude konečným uživatelům poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném programovém dokumentu OPŽP 2014–2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Eko­design). Výčet podporovaných zařízení, na které může být kotlíková dotace uplatněna, je uveden v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí ČR.

TENTO KOTEL JIŽ NENÍ V NABÍDCE

Výhody kotle na tuhá paliva CosmoTherm U26

Mezi základní výhody automatického kotle na tuhá paliva CosmoTherm U26 patří:

  • technicky nejdokonalejší řešení pro vytápění domů při spalování tuhých paliv
  • minimální emisní zátěž pro okolí, tj. 5. třída kotle dle ČSN EN 303-5 při spalování hnědého uhlí i dřevních pelet
  • špičková účinnost kotle přesahující 95% v celém výkonovém rozsahu
  • dosažení přísných parametrů emisí odpovídající evropské směrnici o EKODESIGNu
  • nízké provozní náklady
  • automatický provoz kotle
  • mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory
  • chytrá regulace EM800 s možností online řízení

Další informace se dozvíte v celém článku publikovaném na webových stránkách cihlostavby.cz.

Detailnější informace mohou zájemci o dotace získat na webových stránkách s názvem www.dotace-info.cz.

OBSLUHA PŘES INTERNET

výhody

cosmotherm u26