Odbytová cesta

Filozofií společností GC SKUPINY je heslo – „Jsme skupinou, která se výhradně orientuje na spolupráci s odbornými montážními firmami oboru Technická Zařízení Budov. Naším hlavním cílem je ochrana zájmů těchto montážních firem“. Jsme věrni profesionálnímu třístupňovému způsobu odbytu zboží. Cestou od výrobce k obchodní firmě, která výrobek zakomponuje do zakázky a dodá jej jako ucelený systém montážní firmě, která s ním jde ke spotřebiteli. To je naše odbytová cesta. Každý námi prodaný výrobek je zamontován odbornou montážní firmou. Tímto postojem se firmy GC skupiny nedostávají do konfliktů se svými zákazníky. Respektujeme jejich práva na trhu – nenabízíme a neprovádíme žádnou projektovou činnost ani montážní služby. Nepřipravujeme je o konečného spotřebitele. Montážní firmy musí vydělávat a tím získávat prostředky pro dosažení vynikající kvality montážních prací.

Jenom ve spojení s odborně provedenou montáží, za kterou je montážník v celém rozsahu zodpovědný, se mohou stát výrobky předmětem záruky a servisních služeb. Veškeré výrobky musí samozřejmě splňovat normy a vlastnit příslušné certifikáty. Pouze takto lze účinně předejít problémům při řešení záručních a pozáručních oprav, které by měly na konečného spotřebitele ty nejhorší dopady. GC SKUPINA má velice jasně formulované cíle. Jsme si dobře vědomi našeho postavení v síti odbytu TZB a zodpovědnosti, která je tímto na nás kladena. Své zákazníky si vybíráme stejně vědomě jako své dodavatele.

GC SKUPINA - odbytová cesta