Hybridní topné systémy s tepelným čerpadlem a plynovým kotlem poskytují více úspor

Jak a čím dnes nejlépe vytápět rodinný dům? Tak tuto otázku si v současné době klade nejeden stavitel, či majitel rodinného domu. Když chce totiž vytápět dům elektřinou s pomocí tepelného čerpadla, zdraží elektřina, poplatky za jistič, do tarifů se vrátí poplatky za obnovitelné zdroje a zlevní plyn. Naopak pokud se rozhodne pro instalaci kondenzačního kotle, plyn zdraží.

Naštěstí se zdá, že po určitém kolapsu se na trhu cen energií blýská na lepší časy. Vlivem dostatku surovin, zejména plynu, a teplého počasí nyní energie rychle zlevňují a jejich ceny se dostávají na historická minima. Dá se však v dnešním neklidném světě předvídat, co bude s cenami energií za rok či za dva? Odpovědět na tuto otázku si i přes nynější určitou stabilizaci cen troufne málokdo. Pro realizaci topných soustav v rodinných domech z toho na základě těchto zkušeností plyne jediné. Zbavit se závislosti na jednom typu topného zdroje a svoji topnou soustavu pokud možno více diverzifikovat. Uživatelům takto řešených topných soustav to v budoucnu umožní využití toho ze zdrojů, který bude z pohledu aktuálního vývoje cen energií na trhu nejvýhodnější. S řešením této problematiky nyní přichází specialista na oblast vytápění a sanity, společnost GIENGER spol. s r.o.

Kombinace topných zdrojů plyn + elektřina má řadu výhod

Vedle již zmíněné nezávislosti na jednom typu paliva má hybridní topná soustava celou řadu dalších výhod. K nim patří zejména to, že vzhledem ke stále mírnějším zimám zajistí po převážnou část topné sezóny většinu potřeby tepla i slabší tepelné čerpadlo. V případě přechodně nižších venkovních teplot a nutnosti ohřevu TUV zajistí dohřev kondenzační kotel.

Systém řídí regulace kondenzačního kotle, a je tak zajištěno optimální využití efektivnějšího zdroje nebo zdroje s dostupnější cenou energie.

Výhody vytápění plynovým kondenzačním kotlem

Jak již bylo zmíněno výše, vytápění tepelným čerpadlem je optimální při mírných zimních teplotách. V případě mínusových teplot je nutné interiér i teplou vodu ohřívat s pomocí bivalentního zdroje, který pokryje zbytek tepelné ztráty domu a potřebu dohřevu TUV. Ideálním zdrojem je v tomto případě plynový kondenzační kotel.

Výhodou kondenzačních kotlů je, že dokáží část horkých spalin, které by jinak bez využití unikly do ovzduší, využít pro ohřev topné vody v systému a zvýšit tak topný účinek kotle. Ten je deklarován na úrovni až 108 %. Díky tomu dokáží kondenzační kotle ve srovnání se staršími atmosférickými kotli ušetřit až 30 % spotřeby plynu na vytápění.

Výhody tepelného čerpadla

Nasazení tepelného čerpadla v topné soustavě domu poskytuje uživateli celou řadu výhod. V prvé řadě je to vysoká efektivita vytápění TČ při mírných teplotách, kdy TČ dokáže vyrobit z jedné jednotky dodané energie 4-5 jednotek energie tepelné. To z něj činí nejúčinnější topný zdroj na trhu. Navíc v případě, že je dům vytápěn stropním nebo podlahovým vytápěním, či nástěnnými konvektory, je možné v létě interiér domu také velmi účinně chladit. I poloviční výkon TČ proti tepelné ztrátě domu pokryje až 80 % celkových nároků na vytápění. Navíc při nižším výkonu TČ není třeba zvyšovat hodnoty hlavního jističe, a platit tak více, než je nezbytně nutné.

­Naopak je možné uplatnit nižší sazbu na dodávku elektřiny u distributorů, a maximalizovat tak úspory za vytápění i za běžnou spotřebu domu. Majitelům rodinných domů, kteří vytápí doposud svůj dům pouze plynem, se tak nabízí výhodné doplnění topné soustavy o tepelné čerpadlo, díky čemuž mohou maximalizovat své úspory za vytápění

Výhody hybridního topného systému tepelného čerpadla a plynového kotle

Primární výhodou hybridní topné soustavy je nesporně fakt, že umožňuje pružně reagovat na vývoj cen energií na trhu a pro vytápění domu tak využívat aktuálně výhodnější zdroj tepla. Díky střídavému využití plynového kotle a tepelného čerpadla dochází logicky i ke snížení spotřeby jak plynu, tak i elektrické energie.

Navíc tím, že obě zařízení nemusí v průběhu zimy běžet soustavně na plný výkon, dochází k jejich menšímu opotřebení, což zvyšuje životnost topné soustavy. V případě, že je již dům vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, po doplnění topné soustavy o tepelné čerpadlo již není nutná instalace velkého zásobníku TUV a ohřev vody dále zajišťuje plynový kotel se stávajícím zásobníkem.

Další výhodou je samozřejmě také to, že v případě poruchy nebo výpadku jednoho zdroje je dům i nadále vytápěn funkčním druhým zdrojem.

Aktuální cenu prosím konzultujte s obchodním specialistou.

Produkty nabízí GC SKUPINA.