Školení SLOKOV Brno – Slatina

17. 5. 2024 od 9.00 hodin


    Harmonogram školení

    9.00 – 11.00 Montáž a uvedení do provozu kotlů Slokov
    11.00 – 12.00 Zákonné revize kotlů Slokov 1x za 3 roky