Zásobníkové ohřívače a akumulační nádoby

Zásobníkové ohřívače vody jsou zařízení uzpůsobená k přípravě teplé užitkové vody. Hlavní součástí ohřívače je nádrž, ve které se nalézá ohřívaná voda a hadový svazek, obsahující topnou vodu. Při zapojování je nutno dbát pokynů a popisů uvedených v návodu pro instalaci a na továrním štítku ohřívače. Připojení ohřívače musí provádět osoba s příslušnou kvalifikací.

Instalaci ohřívače provede odborná firma v souladu s ČSN 060830. Ohřívač nesmí být umístěn v prostoru, kde může teplota poklesnout až k bodu mrazu.

cosmo
COSMO zásobníkové ohřívače

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE COSMO

cordivari
Akumulační nádoby CORDIVARI

AKUMULAČNÍ NÁDOBY CORDIVARI