Zásobníkové ohřívače a akumulační nádoby

cosmo
zásobníkové ohřívače cosmo

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE COSMO


cordivari
akumulační nádoby cordivari

AKUMULAČNÍ NÁDOBY CORDIVARI


Zásobníkové ohřívače vody jsou zařízení uzpůsobená k přípravě teplé užitkové vody. Hlavní součástí ohřívače je nádrž, ve které se nalézá ohřívaná voda a hadový svazek, obsahující topnou vodu. Při zapojování je nutno dbát pokynů a popisů uvedených v návodu pro instalaci a na továrním štítku ohřívače. Připojení ohřívače musí provádět osoba s příslušnou kvalifikací.

« Zpět