Zásobníkové ohřívače Cosmo

Zásobníkové ohřívače COSMO E (E DUO), SKS jsou zařízení uzpůsobená k přípravě teplé užitkové vody. Hlavní součástí ohřívače je nádrž, ve které se nalézá ohřívaná voda a hadový svazek, obsahující topnou vodu. Při zapojování je nutno dbát pokynů a popisů uvedených v tomto návodu a na továrním štítku ohřívače. Připojení ohřívače musí provádět osoba s příslušnou kvalifikací.

cosmo

Ohřívače vody COSMO E (E DUO, SKS) jsou opatřeny emailovým povlakem podle DIN 4753. V každém ohřívači COSMO je umístěna hořčíková anoda. Anoda je ochranným prvkem vnitřních ploch ohřívače a podléhá opotřebení (rychlost opotřebení je závislá na kvalitě vody). Instalaci ohřívače provede odborná firma v souladu s ČSN 060830. Ohřívač nesmí být umístěn v prostoru, kde může teplota poklesnout až k bodu mrazu.

Cosmo CZ160-500