Školení SLOKOV Karlovy Vary – Otovice

19. 4. 2024


    Harmonogram školení

    9.00 – 11.00 Montáž a uvedení do provozu kotlů Slokov
    11.00 – 12.00 Zákonné revize kotlů Slokov 1x za 3 roky