Otopná tělesa plošná Cosmo

Moderní plochá a modernizovaná topná tělesa COSMO nesou značku kvality ECO, která vyjadřuje kompatibilitu se všemi obnovitelnými zdroji energie. Tím dosahují maximální flexibility a efektivnosti při rozložení tepla a garantují nejvyšší hodnoty pohody. Enormní teplotní rozsah vstupní teploty média umožňuje kompatibilitu se všemi zdroji energie. Ať je to tepelné čerpadlo, solární energie, energie z biomasy, místní nebo dálkové teplárenské zdroje, olej nebo plyn – efektivní a komfortní tepelná pohoda bude vždy splněna.

COSMO

Otopná tělesa COSMO splňují mnohé mezinárodně uznávané kvalitativní normy, přičemž výrobní postupy veškerých výrobních závodů jsou opatřeny certifikátem ISO. Kromě toho jsou údaje o kvalitě a výkonu deskových otopných těles COSMO průběžně kontrolovány a potvrzovány uznávanými evropskými institucemi. Desková otopná tělesa COSMO jsou rovněž opatřena znakem jakosti RAL, který dokumentuje obzvlášť vysokou kvalitu výrobků ve srovnání s mnoha dalším dalšími výrobci otopných těles.