Ukončení platnosti bankovek 100 Kč až 2000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem

Vážení zákazníci,

upozorňujeme Vás tímto, že od 1.7.2022 se ukončuje platnost bankovek 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem z let 1995 až 1999 a naše společnost tyto bankovky již nebude přijímat.

Předmětné bankovky budou v období dvou let, od 1.7.2022 do 30.6.2024, i nadále bezplatně a bez omezení přijímat a vyměňovat všechny úvěrové instituce provádějící pokladní operace a Česká národní banka (ČNB) na svých 7 zastoupeních (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem)
a od 1. července 2024 již pouze ČNB, a to bez časového neomezení. S výjimkou uvedených institucí není nikdo povinen přijímat nebo vyměňovat neplatné bankovky a obchodníci, tedy i naše společnost,  nejsou povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze jako úhradu za zboží a mají ze zákona právo takové peníze odmítnout.

Bližší informace k ukončení platnosti některých bankovek včetně jejich vyobrazení naleznete také na webových stránkách ČNB zde:
https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/informace-k-ukonceni-platnosti-bankovek/ukonceni-platnosti-a-vymena-bankovek-tenky-prouzek/