ZEVARPROTECT

Vysoce účinný přípravek pro ochranu topných systémů určený pro přímé plnění topných systémů bez dalšího ředění.

ZEVARPROTECT je víceúčelový přípravek k inhibici koroze, vodního kamene a pohlcování vodíku v kovu, pro všechny typy nepřímých topných systémů, včetně systémů, které obsahují hliníkové součásti. Produkt není klasifikován jako nebezpečný dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).

VÝHODY A PŘEDNOSTI

  • Pro uzavřené topné systémy, kde nelze snadno zajistit odpovídajícím způsobem ošetření topného média (např. proti tvorbě vodního kamene v oblasti s tvrdou vodou).
  • Přípravek je určen k přímému použití bez dalšího ředění. Při skladování v originální uzavřené nádobě nepodléhá biodegradaci
    (obsahuje registrovaný biocidní přípravek).
  • měkkou vodu (dH° 3,9)
  • multifunkční inhibitor koroze SOCONHEAT 1100
    (zabraňuje tvorbě koroze a vodního kamene)
  • biocidní přípravek SPECTRUS NX 1100
  • Distribuce se provádí v zapečetěných vratných obalech (jiné podmínky po osobní konzultaci a dohodě).

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Obrázky jsou ilustrační.

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

zevarprotect

Aktuální cenu prosím konzultujte s obchodním specialistou.

Produkty nabízí GC SKUPINA.